Obiekt

Tytuł: Efficient administration in the constitutional tribunal jurisprudence ; Sprawna administracja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Efficient administration in the constitutional tribunal jurisprudence  
Sprawna administracja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Autor:

Kieres, Leon

Temat i słowa kluczowe:

administration   public authority   Constitutional Tribunal   good administration   individual right to good administration   efficient administration  
Trybunał Konstytucyjny   prawo podmiotowe jednostki do sprawnej administracji   dobra administracja   sprawna administracja   administracja   władza publiczna

Abstrakt:

The Constitutional Court regards an efficient administration as a component of good administration in its jurisprudence. Effectiveness and reliability are found other components of good administration. However, the view that efficient administration is a value distinct from good administration is also reflected in some Constitutional Court judgments. Its origins lay in the Constitution of 1997. Substance of efficient administration is also a subject of analysis in the Constitutional Court jurisprudence. In this field of analysis the Court takes into account achievements of constitutional law science and administrative law science. The Court view on the components of the substance of efficient administration is not fully shaped. The Constitutional Court finds that an individual can exercise a right to efficient administration in its relations with the administration.  
Trybunał Konstytucyjny wyróżnia w swoim orzecznictwie sprawną administrację jako element dobrej administracji. Wskazuje także na skuteczność i rzetelność jako inne elementy dobrej administracji. W orzeczeniach Trybunału znajdujemy także stanowisko, że sprawna administracja jest wartością odrębną od dobrej administracji. Jej źródłem są bowiem postanowienia Konstytucji z 1997 roku. Treść sprawnej administracji jest także przedmiotem analiz w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uwzględnia w tych analizach również dorobek nauki prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego. Stanowisko Trybunału co do treści elementów treści sprawnej administracji nie jest jednak w pełni ukształtowane. Trybunał Konstytucyjny uznaje zarazem prawo do sprawnej administracji jako prawo podmiotowe, które przysługuje jednostce w jej stosunkach z administracją.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79097

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Leon Kieres

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

28 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

282

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

443

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82615

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji