Object

Title: Efficient administration in the constitutional tribunal jurisprudence ; Sprawna administracja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Efficient administration in the constitutional tribunal jurisprudence  
Sprawna administracja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Creator:

Kieres, Leon

Subject and Keywords:

administration   public authority   Constitutional Tribunal   good administration   individual right to good administration   efficient administration  
Trybunał Konstytucyjny   prawo podmiotowe jednostki do sprawnej administracji   dobra administracja   sprawna administracja   administracja   władza publiczna

Abstract:

The Constitutional Court regards an efficient administration as a component of good administration in its jurisprudence. Effectiveness and reliability are found other components of good administration. However, the view that efficient administration is a value distinct from good administration is also reflected in some Constitutional Court judgments. Its origins lay in the Constitution of 1997. Substance of efficient administration is also a subject of analysis in the Constitutional Court jurisprudence. In this field of analysis the Court takes into account achievements of constitutional law science and administrative law science. The Court view on the components of the substance of efficient administration is not fully shaped. The Constitutional Court finds that an individual can exercise a right to efficient administration in its relations with the administration.  

Trybunał Konstytucyjny wyróżnia w swoim orzecznictwie sprawną administrację jako element dobrej administracji. Wskazuje także na skuteczność i rzetelność jako inne elementy dobrej administracji. W orzeczeniach Trybunału znajdujemy także stanowisko, że sprawna administracja jest wartością odrębną od dobrej administracji. Jej źródłem są bowiem postanowienia Konstytucji z 1997 roku. Treść sprawnej administracji jest także przedmiotem analiz w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uwzględnia w tych analizach również dorobek nauki prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego. Stanowisko Trybunału co do treści elementów treści sprawnej administracji nie jest jednak w pełni ukształtowane. Trybunał Konstytucyjny uznaje zarazem prawo do sprawnej administracji jako prawo podmiotowe, które przysługuje jednostce w jej stosunkach z administracją.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79097   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Leon Kieres

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

380

Number of object content views in PDF format

545

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82615

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information