Object

Title: The Significance of Judicial Adjudication for Public Economic Law ; Znaczenie orzecznictwa sądowego dla publicznego prawa gospodarczego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Significance of Judicial Adjudication for Public Economic Law  
Znaczenie orzecznictwa sądowego dla publicznego prawa gospodarczego

Creator:

Kiczka, Karol

Subject and Keywords:

public economic law   judicial adjudication   democratic state ruled by law  
demokratyczne państwo prawne   orzecznictwo sądowe   publiczne prawo gospodarcze

Abstract:

The influence of judicial adjudication on public economic law has – for a long period of time – been a subject matter of different scientific texts. The legal doctrine is correct in seeing judicial adjudication as a substantive factor for the proper conduct of both adopting and applying public economic law. Tribunals and courts of law are the guarantors of the democratic state ruled by law in a social market economy. The significance of judicial adjudication for adopting and applying public economic law justifies the view that judicial pronouncements have the status of a secondary factor shaping legal order (a status of secondary, non-organized, non-formal sources of law).  

Wpływ orzecznictwa sądowego na publiczne prawo gospodarcze jest od dawna przedmiotem zainteresowania różnej natury opracowań naukowych. Doktryna zasadnie przypisuje istotną pozycję orzecznictwu w odniesieniu do właściwego wypełniania procesu stanowienia oraz stosowania publicznego prawa gospodarczego. Trybunały i sądy są gwarantami demokratycznego państwa prawnego w społecznej gospodarce rynkowej. Akcentowana waga orzecznictwa sądowego dla tworzenia i wykonywania publicznego prawa gospodarczego daje podstawy do uznania głosu judykatury za pomocniczy czynnik kształtujący porządek prawny (pomocnicze, niezorganizowane, nieformalne źródło prawa).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79096   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Karol Kiczka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

621

Number of object content views in PDF format

734

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82614

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information