Object

Title: Democratic state of the party as the subject of research of the administrative science ; Demokratyczne państwo partii jako przedmiot badań nauki administracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Democratic state of the party as the subject of research of the administrative science  
Demokratyczne państwo partii jako przedmiot badań nauki administracji

Creator:

Jeżewski, Jan

Subject and Keywords:

state   administration   policy   political parties   pluralism   democracy   civil service  
demokracja   partie polityczne   służba cywilna   państwo   polityka   pluralizm   administracja

Abstract:

Portraying the influence of the political party for the functioning of public administration is a purpose of the article. They are discussed in sequence: European and American concepts of the administrative policy, the political pluralism, the rules of the majority (tyranny of the majority), adverse impact of the political party for function of the civil service as well as the liquidation of the democratic institution of the legal control over the ruling party.  

Ukazanie wpływu partii politycznych na działanie administracji publicznej jest celem tego artykułu. Omówione są kolejno: europejskie i amerykańskie koncepcje polityki administracyjnej, pluralizm polityczny, rządy większości („tyrania większości”), negatywny wpływ partii na działanie służby cywilnej, a także likwidacja instytucji prawnej kontroli nad rządząca partią.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79095   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jan Jeżewski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

327

Number of object content views in PDF format

484

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82613

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information