Object

Title: Legal prerequisites of local self-government independence ; Prawne przesłanki samodzielności samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal prerequisites of local self-government independence  
Prawne przesłanki samodzielności samorządu terytorialnego

Creator:

Jagoda, Joanna

Subject and Keywords:

being a carrier of rights   local self-government units   local self-government independence   government control  
samodzielność samorządu terytorialnego   podmiotowość prawna   jednostki samorządu terytorialnego   nadzór państwowy

Abstract:

The basic attribute of a local self-government unit as a decentralized unit is its legal and factual independence. This independence depends on the way in which the structure of a local self-government unit, its tasks and competences, its property and finances and the government control have been regulated according to law. These elements shape the scope and content of a local self-government unit. Equipping administrative districts (counties, provinces) with the status of legal person (being a carrier of rights), having its own property and following from the above the possibility of being liable for damages due to their own actions should be recognised as basic prerequisites (determinants) of their independence. In the public law sphere, however, this independence is shaped by the provisions of the acts in which there are determined limits of freedom in the scope of performing tasks and competences and the rules of exercising government control over the realization of these tasks.  

Podstawowym atrybutem jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki zdecentralizowanej jest jej samodzielność prawna i faktyczna. Samodzielność ta zależy od tego, w jaki sposób uregulowano prawem ustrój jednostki samorządu terytorialnego, jej zadania i kompetencje, majątek i finanse oraz nadzór państwa. Elementy te kształtują zakres i treść samodzielności jednostki samorządu terytorialnego. Wyposażenie gmin (powiatów, województw) w osobowość (podmiotowość) prawną, posiadanie własnego majątku, a także wynikającą z tego możliwość ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej za własne działania, należy uznać za podstawowe przesłanki (determinanty) ich samodzielności. Samodzielność ta w sferze prawa publicznego kształtowana jest natomiast przepisami ustaw, w których określone zostały granice swobody w zakresie wykonywania zadań i kompetencji oraz zasady sprawowania nadzoru państwowego nad realizacją tych zadań.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79093   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Jagoda

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

8 615

Number of object content views in PDF format

13272

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82611

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information