Object

Title: Non-price criteria for economic evaluation of tenders for the award of public contracts (selected issues) ; Pozacenowe kryteria ekonomiczne oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych (wybrane zagadnienia)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Non-price criteria for economic evaluation of tenders for the award of public contracts (selected issues)  
Pozacenowe kryteria ekonomiczne oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych (wybrane zagadnienia)

Creator:

Horubski, Krzysztof

Subject and Keywords:

economic efficiency   best value for money   non-price criteria   contract award criteria   relation to the subject-matter of the public procurement   public procurement  
najlepszy stosunek jakości do ceny   stosunek do przedmiotu zamówień publicznych   kryteria ceny wydajności ekonomicznej   kryteria udzielenia zamówienia   zamówienia publiczne

Abstract:

The article was devoted to non-price criteria for tender evaluation concerning the economic efficiency of the public procurement. It presents the basic restriction on the freedom to form such criteria: the ban on giving non-price criteria the shape of the subjective nature, and the requirement of a connection with the subject-matter of the procurement. Also the article raised the problem of the possibility of verification of non-price criteria selection made by the contracting entity on the basis of the principles most economically advantageous tender. The article concludes of a unique opportunity to challenge the compliance of non-price criteria for the selection made by the contracting authority, which manifest lack of connection with economic benefits. The article contains an application of exceptional opportunity to challenge the compliance of the selection of non-price criteria made by the contracting entity due to the obvious lack of connection with real economic benefits.  

Artykuł dotyczy pozacenowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do efektywności ekonomicznej zamówień publicznych. Artykuł prezentuje również podstawowe ograniczenia swobody formułowania tych kryteriów: zakaz ustanawiania pozacenowych kryteriów oceny ofert o charakterze podmiotowym oraz wymóg ich powiązania z przedmiotem zamówienia publicznego. Artykuł porusza również problem możliwości weryfikacji pozacenowych kryteriów oceny ofert ustalonych przez podmiot zamawiający na podstawie zasady najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty. Artykuł kończy się stwierdzeniem o możliwości zakwestionowania w wyjątkowych sytuacjach zgodności stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert dla ich wyboru przez podmiot zamawiający, które wykazują brak związku z korzyściami ekonomicznymi. Artykuł zawiera konkluzję o możliwości stosowania na zasadzie wyjątku kwestionowania zgodności pozacenowych kryteriów oceny ofert ustalanych przez podmiot zamawiający w związku z brakiem ich powiązania z realnymi korzyściami ekonomicznymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79092   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Horubski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

808

Number of object content views in PDF format

1117

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82610

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information