Object

Title: Discretionary power of the public administration and a legal situation of an individual – some considerations ; Władza dyskrecjonalna administracji publicznej a sytuacja prawna jednostki – kilka refleksji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Discretionary power of the public administration and a legal situation of an individual – some considerations  
Władza dyskrecjonalna administracji publicznej a sytuacja prawna jednostki – kilka refleksji

Creator:

Duniewska, Zofia

Subject and Keywords:

individual   discretionary power   discretionary entitlements   community   public administration  
administracja publiczna   uprawnienie dyskrecjonalne   wspólnota   jednostka   władza dyskrecjonalna

Abstract:

This paper concerns discretionary power of the public administration and its influence on the legal situation of individuals. The power, important for those governing and even more important for those who encounter its results, has aroused doubts and disputes for a long time. Application of this power is determined by various factors. First of all, it is determined by law; it requires legal grounds and must be in its limits. The discretionary power assumes various forms. Its expression is seen in many spheres of activity (sometimes passivity) of the public administration. Based on good law, proper use of this power may aid those governing, a human being and the society. Bad law and its misuse undermines respect of the entities appointed to act in the public capacity. What is more, it endangers the welfare of people who should be supported and protected by the authority bodies which honestly and reliably take care of welfare of individuals and communities created by them.  

Opracowanie dotyczy dyskrecjonalnej władzy administracji publicznej i jej wpływu na sytuację prawną jednostek. Władza ta – ważna dla rządzących a jeszcze bardziej dla tych, którzy stykają się z jej rezultatami – budzi od lat wątpliwości i spory. Posługiwanie się tą władzą zdeterminowane jest rozmaitymi czynnikami. Przede wszystkim jest ona obwarowana prawem: wymaga podstawy prawnej i musi mieścić się w jego granicach. Władza ta przyjmuje różną postać. Jej wyraz widoczny jest w wielu sferach aktywności (niekiedy bierności) administracji publicznej. Oparte na dobrym prawie, właściwe korzystanie z tej władzy może sprzyjać rządzącym, człowiekowi i społeczeństwu. Złe prawo i niewłaściwe czynienie z niej użytku podważa autorytet podmiotów powołanych do pełnienia służby publicznej. Co istotniejsze, godzi w dobro osób, które powinny być wspierane i chronione przez organy władzy dbającej uczciwie i rzetelnie o pomyślność jednostek i kreowanych przez nie wspólnot.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79090   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Zofia Duniewska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

2 319

Number of object content views in PDF format

3189

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82608

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information