Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administracja publiczna w Niemczech wobec problemu restytucji dóbr kultury – problemy prawne i etyczne

Creator:

Dobosz, Piotr

Subject and Keywords:

zabytki   Fundacja Niemieckie Centrum Zaginionych Dóbr Kultury z siedzibą w Magdeburgu   restytucja   status prawny   ochrona   kraj związkowy   Komisja Konsultacyjna do spraw związanych ze zwrotem dóbr kultury zagrabionych w wyniku prześladowań przez narodowych socjalistów/nazistów   ochrona zabytków w Niemczech i w Polsce   dzieła sztuki   prawo   Stała Konferencja Ministrów Kultury Krajów Związkowych w Republice Federalnej Niemiec   ochrona zabytków   dziedzictwo kulturowe   dziedzictwo

Abstract:

W opracowaniu zaprezentowane zostały aktualne problemy restytucji dóbr kultury zrabowanych przez Niemcy hitlerowskie w czasie drugiej wojny światowej. Rozważania obejmują charakterystykę aspektów prawnych i etycznych. Zaprezentowane zostały również funkcje organów w Niemczech w zakresie restytucji mienia zrabowanego przez hitlerowców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Dobosz

Autor opisu:

TK