Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Struktury heterarchiczne w administracji publicznej

Creator:

Chrisidu-Budnik, Agnieszka

Subject and Keywords:

heterarchia   governance   umowy relacyjne   zaufanie

Abstract:

W artykule zaprezentowano problematykę struktur heterarchicznych, które coraz częściej stają się instrumentem realizacji zadań publicznych. Ukazano specyfikę umów relacyjnych i znaczenie zaufania w ich tworzeniu i realizacji. Zarysowano ewolucję koncepcji governance w sektorze publicznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Chrisidu-Budnik

Autor opisu:

TK