Object

Title: Can economically useful purpose be an exclusive statutory purpose of a foundation? ; Czy cel gospodarczo użyteczny może być wyłącznym celem statutowym fundacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Can economically useful purpose be an exclusive statutory purpose of a foundation?  
Czy cel gospodarczo użyteczny może być wyłącznym celem statutowym fundacji

Creator:

Blicharz, Jolanta

Subject and Keywords:

economically useful purpose   foundation   public task   services of general interest   public interest  
cel zarobkowy   cel użyteczny gospodarczo   działalność statutowa   cel użyteczny społecznie   fundacja

Abstract:

Legislator’s admission of foundation’s activity, directed towards economical utility, shows that it comes to such kind of its activity which is performed in public interest. Regardless of, in what way the term ‘economical utility’ will be defined, we can assume tentatively that (despite of many controversies, the name included) it is a reflection of statutory public benefit activity (which can be run both as payable or non-payable activity), related to provision of services which aim is to fulfill specific public needs in the scope of concrete public tasks, i.e. services of general interest.  

Dopuszczenie przez ustawodawcę działalności fundacji nakierowanej na gospodarczą użyteczność wskazuje, że chodzi tylko o taki jej rodzaj, który jest realizowany w interesie publicznym. Bez względu na to, jak się ostatecznie zdefiniuje pojęcie „gospodarczej użyteczności”, wstępnie można przyjąć (mimo sporności wielu kwestii łącznie z samą nazwą), że jest odzwierciedleniem statutowej działalności pożytku publicznego (prowadzonej jako działalność nieodpłatna lub odpłatna) odnoszącej się do świadczenia usług, które mają na celu zaspokajanie konkretnych potrzeb społecznych w ramach określonych zadań publicznych, a więc usług społecznie użytecznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79083   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jolanta Blicharz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Oct 25, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

1 031

Number of object content views in PDF format

1377

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82596

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information