Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administracja publiczna pod rządami prawa a rozporządzalność jednostki prawem do obrony

Creator:

Adamiak, Barbara

Subject and Keywords:

administracja publiczna   zasada legalności   prawo procesowe   rządy prawa   prawa nabyte   prawo do obrony   jednostka

Abstract:

Poddanie administracji publicznej rządom prawa wymaga budowy systemu gwarancji prawnych. Podstawowe znaczenie należy przypisać gwarancjom prewencyjnym, do których należy zaliczyć instytucje prawne o zróżnicowanym charakterze, charakterze ustrojowym, materialnoprawnym i procesowym. Gwarancje represyjne, a zatem wyprowadzanie następstw prawnych z naruszenia przez administrację publiczną rządów prawa musi uwzględniać obronę praw nabytych przez jednostkę. Nie jest dopuszczalne przerzucenie na jednostkę skutków prawnych naruszenia konstytucyjnej zasady praworządności. Jednostka w zaufaniu do organów państwa ma prawo oczekiwać, że działania te są wynikiem rządów prawa, a nie rządów bezprawia. Budowa zatem systemu gwarancji poddania administracji publicznej rządom prawa opierać powinna się na instytucjach, które mają wykluczać ich naruszenia. Oczywiście nie można zamknąć systemu gwarancji prawnych rządów prawa wyłącznie do gwarancji prewencyjnych. System tego rodzaju gwarancji nie tworzy modelu administracji publicznej „doskonałej”, której obce jest przekroczenie granic rządów prawa. Niemniej jednak gwarancje represyjne powinny uzupełniać system gwarancji prewencyjnych. Jednym z elementów tego uzupełnienia powinna być rozporządzalność prawem do obrony przez jednostkę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Barbara Adamiak

Autor opisu:

TK