Object

Title: Activity of public administration in light of judicial decisions ; Działalność administracji publicznej w orzecznictwie sądowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Activity of public administration in light of judicial decisions  
Działalność administracji publicznej w orzecznictwie sądowym

Creator:

Kiczka, Karol

Subject and Keywords:

administrative court   entity in administrative law   jurisdiction   internal market   organ of public administration  
orzecznictwo sądowe   sąd administracyjny   jednostka w prawie administracyjnym   organ administracji publicznej   rynek wewnętrzny

Abstract:

Judicial decisions shape legal order and fix rights and obligations of an entity as well as the tasks and competences of an administrative organ. The paper aims to present the significance of jurisdiction of European Union and Member States in the process of legislation and also in applying and enforcing the law. Judicial authorities ensure respect of the rule of law in democratic states and in civil market economy. Judicial decisions are an adjuvant factor for shaping the legal order.  

Orzecznictwo współkształtuje porządek prawny, ustalając uprawnienia i obowiązki jednostek w państwie oraz pozycję, zadania i kompetencje organów administracji publicznej. Przeprowadzone rozważania wykazały, że doniosłą rolę w procesie stanowienia, stosowania i egzekwowaniu norm prawnych adresowanych do jednostek spełnia krajowa i unijna władza sądownicza. Organy sądowe zapewniają poszanowanie rządów prawa w demokratycznym państwie prawnym, w tym w społecznej gospodarce rynkowej. W opracowaniu uznano orzecznictwo sądowe za pomocniczy czynnik kształtujący porządek prawny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79071   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Karol Kiczka

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

561

Number of object content views in PDF format

755

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82548

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information