Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Opodatkowanie jako czynnik relacji przygranicznych

Creator:

Huchla, Andrzej

Subject and Keywords:

mały ruch graniczny ; prawo Laffera ; podatek akcyzowy

Abstract:

Bliskość granicy państwowej sprzyja kontaktom w obrębie strefy przygranicznej. Mieszkańcy mają w różnym zakresie możliwość wyboru miejsca zakupu towarów i usług, prowadzenia działalności gospodarczej i osiedlania się. Są to często decyzje ekonomiczne, na które w pewnym stopniu wpływają różnice w systemach podatkowych sąsiadujących państw. Nie ma przepisów bezpośrednio regulujących opodatkowanie ruchu przygranicznego, więc podlega on ogólnie obowiązującym zasadom. Lokalny charakter relacji przygranicznych sprawia jednak, że ograniczenia łatwo omijać, a ich egzekwowanie nie zawsze jest praktycznie celowe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red. ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger ; pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Andrzej Huchla