Obiekt

Tytuł: Cross-border Co-operation in the Recovery of Public-law Claims ; Współpraca transgraniczna w zakresie dochodzenia publicznych należności pieniężnych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Cross-border Co-operation in the Recovery of Public-law Claims  
Współpraca transgraniczna w zakresie dochodzenia publicznych należności pieniężnych

Autor:

Klat-Wertelecka, Lidia (1967-2017)

Temat i słowa kluczowe:

legal assistance   administrative enforcement   executory entitlement   public-law claims   co-operation  
egzekucja administracyjna   pomoc prawna   należności publiczne   tytuł wykonawczy   współdziałanie organów

Abstrakt:

Co-operation between the authorities in the pursuit of public-law claims is a thing of great significance to border areas. The essence of that co-operation is for Polish public-administration authorities to give legal assistance to foreign authorities and to receive such assistance from foreign authorities; the legal basis is found in the Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (OJ L 84/1) and in the Polish Act of 11 October 2013 on the Mutual Assistance for the Recovery of Taxes, Customs Duties and Other Financial Debts (Polish Journal of Laws: Dz. U. 2013.1289 as amended). The purpose of the co-operation model adopted among EU member states is to better safeguard the financial interests of the member states whilst ensuring the proper functioning of the single market. At the same time, the autonomy of the national rules set out in the implementing legislation is preserved with regard to the means and measures and the procedure involved in the recovery of pecuniary debts of public-law origin.  
Dla obszarów przygranicznych bardzo duże znaczenie ma współpraca organów w zakresie dochodzenia należności pieniężnych o charakterze publicznym. Współdziałanie to polega na udzieleniu przez polskie organy administracji publicznej pomocy prawnej organowi obcego państwa oraz na korzystaniu przez te organy z pomocy organów innych państw. Podstawę prawną współpracy stanowi Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84, s. 1) oraz ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1289 z późn. zm.). Przyjęty model współdziałania między państwami UE służy ochronie interesów finansowych państw członkowskich oraz zapewnieniu właściwego działania jednolitego rynku. Krajowe ustawodawstwo egzekucyjne pozostaje przy tym autonomiczne w zakresie sposobu prowadzenia egzekucji należności pieniężnych o charakterze publicznym.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79068

Język:

ger   pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Lidia Klat-Wertelecka

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

21 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 581

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

2226

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82545

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji