Object

Title: Cross-border Co-operation in the Recovery of Public-law Claims ; Współpraca transgraniczna w zakresie dochodzenia publicznych należności pieniężnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cross-border Co-operation in the Recovery of Public-law Claims  
Współpraca transgraniczna w zakresie dochodzenia publicznych należności pieniężnych

Creator:

Klat-Wertelecka, Lidia (1967-2017)

Subject and Keywords:

legal assistance   administrative enforcement   executory entitlement   public-law claims   co-operation  
egzekucja administracyjna   pomoc prawna   należności publiczne   tytuł wykonawczy   współdziałanie organów

Abstract:

Co-operation between the authorities in the pursuit of public-law claims is a thing of great significance to border areas. The essence of that co-operation is for Polish public-administration authorities to give legal assistance to foreign authorities and to receive such assistance from foreign authorities; the legal basis is found in the Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (OJ L 84/1) and in the Polish Act of 11 October 2013 on the Mutual Assistance for the Recovery of Taxes, Customs Duties and Other Financial Debts (Polish Journal of Laws: Dz. U. 2013.1289 as amended). The purpose of the co-operation model adopted among EU member states is to better safeguard the financial interests of the member states whilst ensuring the proper functioning of the single market. At the same time, the autonomy of the national rules set out in the implementing legislation is preserved with regard to the means and measures and the procedure involved in the recovery of pecuniary debts of public-law origin.  

Dla obszarów przygranicznych bardzo duże znaczenie ma współpraca organów w zakresie dochodzenia należności pieniężnych o charakterze publicznym. Współdziałanie to polega na udzieleniu przez polskie organy administracji publicznej pomocy prawnej organowi obcego państwa oraz na korzystaniu przez te organy z pomocy organów innych państw. Podstawę prawną współpracy stanowi Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84, s. 1) oraz ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1289 z późn. zm.). Przyjęty model współdziałania między państwami UE służy ochronie interesów finansowych państw członkowskich oraz zapewnieniu właściwego działania jednolitego rynku. Krajowe ustawodawstwo egzekucyjne pozostaje przy tym autonomiczne w zakresie sposobu prowadzenia egzekucji należności pieniężnych o charakterze publicznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79068   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Lidia Klat-Wertelecka

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

2 206

Number of object content views in PDF format

2852

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82545

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information