Object

Title: Endogenous factor in cross-border coopetition between non-governmental organizations ; Endogeniczne wyróżniki koopetycji transgranicznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Endogenous factor in cross-border coopetition between non-governmental organizations  
Endogeniczne wyróżniki koopetycji transgranicznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi

Creator:

Sus, Aleksandra

Subject and Keywords:

coopetition   non-governmental organizations   endogenous factor of coopetition  
endogeniczne wyróżniki koopetycji   koopetycja   organizacje pozarządowe

Abstract:

The paper aims to identify similarities and differences in the endogenous factor of coopetition between non-governmental organizations that implement projects of cross-border cooperation and are financed from public funds and business organizations. The research has been based on the theoretical model of management in coopetition and on the observation of practice of non-governmental organizations.  

Celem artykułu jest identyfikacja różnic i podobieństw endogenicznych wyróżników koopetycji w sektorze pozarządowym, realizującym projekty współpracy transgranicznej, finansowanym ze środków publicznych, a koopetycją pomiędzy organizacjami biznesowymi. Realizacja celu była możliwa na podstawie analizy teoretycznych modeli zarządzania w układach koopetycyjnych i obserwacji praktyk organizacji pozarządowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79063   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Sus

Object collections:

Last modified:

May 10, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

107

Number of object content views in PDF format

141

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82540

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information