Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Program transeuropejskich sieci transportowych jako szansa dla współpracy transgranicznej

Creator:

Kociubiński, Jakub

Subject and Keywords:

Sieci Transeuropejskie   TEN-T   Instrument Łącząc Europę   prawo UE

Abstract:

Nie ulega kwestii, że pełna realizacja celów integracji europejskiej jest niemożliwa bez efektywnej infrastruktury transportowej umożliwiającej sprawny przepływ towarów i sprzyjającej mobilności ludności. Jednocześnie ze względu na dużą kosztochłonność stworzenie sprawnej i nowoczesnej sieci transportowej jest często zbyt dużym obciążeniem finansowym, żeby państwo członkowskie było w stanie samodzielnie sfinansować inwestycję. Opisany w niniejszej pracy Program Transeuropejskich Sieci Transportowych i fundusz „Łącząc Europę”, stanowią przewidziane w prawie UE narzędzia umożliwiające współfinansowanie kluczowych projektów infrastrukturalnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jakub Kociubiński