Object

Title: The challenges of European and Polish cross-border cooperation ; Wyzwania europejskiej i polskiej współpracy transgranicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The challenges of European and Polish cross-border cooperation  
Wyzwania europejskiej i polskiej współpracy transgranicznej

Creator:

Łazutka, Paulina

Subject and Keywords:

European grouping for territorial cooperation   territorial cooperation   euroregion  
współpraca terytorialna   euroregion   Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Abstract:

The paper aims to present challenges currently faced by the European and Polish cross-border cooperation, including an attempt at assessing them in the perspective of the coming years. The forms of euroregion and European Grouping for Territorial Cooperation (EGTC) were compared. The author focuses on presenting the legal changes introduced by the European legislation in relation to EGTC and the characteristics of the Polish groups.  

Artykuł ma na celu przedstawienie wyzwań stawianych obecnie europejskiej i polskiej współpracy transgranicznej wraz z próbą ich oceny w perspektywie kolejnych lat. Skonfrontowane zostały ze sobą formy euroregionu oraz europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). Główny nacisk autorka położyła na przedstawienie zmian prawnych wprowadzanych przez prawodawcę unijnego względem EUWT oraz charakterystykę polskich ugrupowań.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79060   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Paulina Łazutka

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

668

Number of object content views in PDF format

819

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82537

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information