Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyzwania europejskiej i polskiej współpracy transgranicznej

Creator:

Łazutka, Paulina

Subject and Keywords:

współpraca terytorialna ; euroregion ; Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Abstract:

Artykuł ma na celu przedstawienie wyzwań stawianych obecnie europejskiej i polskiej współpracy transgranicznej wraz z próbą ich oceny w perspektywie kolejnych lat. Skonfrontowane zostały ze sobą formy euroregionu oraz europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). Główny nacisk autorka położyła na przedstawienie zmian prawnych wprowadzanych przez prawodawcę unijnego względem EUWT oraz charakterystykę polskich ugrupowań.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

pol ; ger

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Paulina Łazutka