Obiekt

Tytuł: European Grouping of Territorial Cooperation as an example of EU legal instrument of cross-border cooperation in domestic law – selected issues ; Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jako unijny instrument współpracy transgranicznej w prawie krajowym – wybrane zagadnienia

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

European Grouping of Territorial Cooperation as an example of EU legal instrument of cross-border cooperation in domestic law – selected issues  
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jako unijny instrument współpracy transgranicznej w prawie krajowym – wybrane zagadnienia

Autor:

Cendrowicz, Dominika

Temat i słowa kluczowe:

European grouping of territorial cooperation   euroregion   legal forms of cross-border cooperation   international association of local authorities   cross-border cooperation  
międzynarodowe zrzeszenia władz lokalnych   prawne formy współpracy transgranicznej   współpraca transgraniczna   euroregion   Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Abstrakt:

The cross-border cooperation helps to overcome barriers between nations and provides opportunities for people who live on both sides of the border. It helps to overcome mutual stereotypes and suspicious which usually arise between people who live on both sides of the border. Moreover, above mentioned cooperation helps to promote the regional economy, and foster linkages with the European Union. Poland being a Member State of the European Union and a democratic law-governed state accepted a set of obligations which authorizing Polish tiers of local self-government to cooperate with entities from other countries. Until very recently the most popular form of the cross-border cooperation in Poland were assosiations, i.e. agreements sides of Euroregions functioning on Poland borders. However, in 2008 was passed the Act on European grouping of territorial cooperation. Shortly before that, the resolution on European grouping of territorial cooperation was passed by the European Union.  
Współpraca transgraniczna stanowi czynnik, który pozwala na przełamywanie barier między społecznościami zamieszkującymi obszary przygraniczne, ułatwia przełamywanie wzajemnych stereotypów i uprzedzeń, stwarza również nowe możliwości rozwoju dla tychże społeczności. Prowadzenie współpracy transgranicznej przyczynia się do rozwoju gospodarki regionalnej oraz wzmacnia więzi z Unią Europejską. Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz demokratyczne państwo prawa przyjęła na siebie wiele zobowiązań, których realizacja spowodowała przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego prawa do prowadzenia omawianej współpracy z ich odpowiednikami z innych państw. Jeszcze do niedawna najbardziej popularną formą współpracy transgranicznej były euroregiony, czyli stowarzyszenia tworzone przez współpracujące ze sobą władze lokalne po obu stronach granicy państwowej. W 2008 r. przyjęta została jednak ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. Wcześniej ta forma prawna współpracy uregulowana została w prawie unijnym.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79059

Język:

ger   pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Dominika Cendrowicz

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

21 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

434

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

694

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82536

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji