Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współpraca transgraniczna w administracji publicznej : Spis treści ; Przedmowa

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; prawo administracyjne ; prawo podatkowe ; administracja publiczna ; współpraca transgraniczna ; Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej ; Europejska Polityka Sąsiedztwa ; prawo UE ; podatek akcyzowy ; egzekucja administracyjna ; transterytorialny akt administracyjny ; współpraca transgraniczna w sprawach podatkowych ; Europejska Współpraca Terytorialna ; europeizacja administracji publicznej ; prawo Laffera ; euroregiony ; nauki administracyjne ; Sieci Transeuropejskie ; transgraniczna opieka zdrowotna ; Instrument Łącząc Europę ; sieć międzyorganizacyjna ; koopetycja

Abstract:

Badania nad współpracą transgraniczną podmiotów publicznych wpisują się w szerszy nurt badań nad europeizacją i internacjonalizacją współczesnej administracji publicznej. Monografia dokonuje nie tylko analizy i krytycznej ocena instrumentów skonstruowanych specjalnie z myślą o realizacji zadań publicznych w bliskości granicy państwowej (instrument Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej). Autorzy uwzględnili wszelkie dostępne mechanizmy prawne i pozaprawne, które sprzyjają otwarciu administracji krajowych na zewnątrz.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

pol ; ger

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego