Obiekt

Tytuł: Współpraca transgraniczna w administracji publicznej : Współpraca transgraniczna na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Współpraca transgraniczna w administracji publicznej : Współpraca transgraniczna na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych

Temat i słowa kluczowe:

prawo podatkowe   prawo administracyjne   prawo UE   współpraca transgraniczna w sprawach podatkowych   transterytorialny akt administracyjny   euroregiony   nauki administracyjne   koopetycja   administracja publiczna   samorząd terytorialny   Sieci Transeuropejskie   transgraniczna opieka zdrowotna   współpraca transgraniczna   Instrument Łącząc Europę   europeizacja administracji publicznej   Europejska Polityka Sąsiedztwa   Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej   sieć międzyorganizacyjna   Europejska Współpraca Terytorialna   egzekucja administracyjna   podatek akcyzowy   prawo Laffera

Abstrakt:

Badania nad współpracą transgraniczną podmiotów publicznych wpisują się w szerszy nurt badań nad europeizacją i internacjonalizacją współczesnej administracji publicznej. Monografia dokonuje nie tylko analizy i krytycznej ocena instrumentów skonstruowanych specjalnie z myślą o realizacji zadań publicznych w bliskości granicy państwowej (instrument Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej). Autorzy uwzględnili wszelkie dostępne mechanizmy prawne i pozaprawne, które sprzyjają otwarciu administracji krajowych na zewnątrz.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-02-8

Język:

ger   pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

23 mar 2023

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82525

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji