Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Idee wolności, równości i własności w prawie prywatnym (ze szczególnym uwzględnieniem umów o dostarczanie treści cyfrowych konsumentom)

Alternative title:

Concepts of liberty, equality and property in private law (with particular emphasis on contracts for the supply of digital content to consumers)

Creator:

Mańko, Rafał

Subject and Keywords:

freedom ; equality ; property ; private law ; contracts for the supply of digital content

Abstract:

The article traces the realization of the concepts of liberty, equality, and property in the context of private law, with particular emphasis on the contracts for the supply of digital content. Reflections on each of the three aforementioned concepts consist of a general and specific part. The general part is historical and comparative in nature, while the specific part covers proposed rules governing contracts for the supply of digital content to consumers

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Beta-Druk ; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowa, Katarzyna. Red. ; Spychalska, Aleksandra. Red. ; Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65158-08-6 ; ISSN 2080-332X

Language:

pol ; eng

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2016