Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Freedom of speech for a legal counsel

Alternative title:

Wolność słowa radcy prawnego

Creator:

Sala-Szczypiński, Marcin

Subject and Keywords:

wolność słowa ; swoboda wykonywania zawodu ; radca prawny ; immunitet

Description:

Streszcz. art. w jęz. pol.

Abstract:

Wolność słowa radcy prawnego jest gwarancją swobody wykonywania jego zawodu. Wolność słowa bezpośrednio determinuje wolność zawodu, co wynika z faktu iż podstawowym narzędziem pracy radcy prawnego jest słowo mówione i pisane. Zagadnienie granic wolności słowa i odpowiedzialności za jej naruszenie jest wciąż aktualne ze względu na zmieniające się standardy oceny wypowiedzi w życiu powszechnym. Granice podziałów wytyczone przez ustawodawcę pozwalają nam wyróżnić wolność słowa radcy prawnego sensu largo oraz sensu stricto. Wolność słowa radcy prawnego sensu largo – będąca po prostu przejawem powszechnej wolności wypowiedzi, odróżniana jest kryterium wyłącznie podmiotowym – poprzez fakt, iż korzysta z niej radca. Przedmiotem naszego zainteresowania jest jednak wolność słowa sensu stricto, której zakres wyznaczony jest przede wszystkim przez art. 11 ustawy o radcach prawnych1 (dla pełnej rekonstrukcji tego pojęcia należy odwołać się również do art. 2 w związku z art. 4 i 6 u.r.p.). Gwarancją wolności słowa radcy prawnego sensu stricto jest immunitet wprowadzony w art. 11 u.r.p., który skutkuje wyłączeniem określonych osób spod orzecznictwa sądów. Przedmiotem artykułu jest analiza granic wolności słowa radcy prawnego, konsekwencji ich przekroczenia przejawiających się w odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej oraz charakteru immunitetu radcowskiego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydawnictwo Beta-Druk

Contributor:

Sadowa, Katarzyna. Red. ; Spychalska, Aleksandra. Red. ; Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2080-332X ; ISBN 978-83-65158-08-6

Language:

eng ; pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2016

Autor opisu:

WR U/PAdjm