Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania – ewolucja instytucji i współczesne tendencje w Polsce

Creator:

Zieniewicz, Monika

Subject and Keywords:

unikanie opodatkowania   klauzula ogólna   nowelizacja Ordynacji podatkowej   wyrok TK K 4/03   klauzula generalna

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

Choć samo pojęcie unikania opodatkowania nie jest jednoznaczne, klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania jest regulacją istniejącą i funkcjonującą w wielu krajach, w tym norma taka obowiązywała także w Polsce w latach 2003–2004. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 maja 2004 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją obowiązującej regulacji, w związku z czym utraciła ona moc obowiązującą. Jednak wskutek tendencji międzynarodowych, w tym także ustawodawstwa unijnego, w ostatnich latach ponownie pojawiła się idea wprowadzenia do polskiego prawa podatkowego generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Od 2013 r. trwają prace nad nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa. Projekt zakłada także wprowadzenie przedmiotowej klauzuli, w związku z czym pojawiają się liczne kontrowersje i dyskusje.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Monika Zieniewicz

Autor opisu:

TK