Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Opłata interchange na gruncie regulacji krajowych i unijnych

Creator:

Urbańska, Katarzyna

Subject and Keywords:

ochrona konsumentów   nowelizacja ustawy o usługach płatniczych   opłata interchange   rozporządzenie 2015/751

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

Artykuł dotyczy długoletniej dyskusji pomiędzy sektorem bankowym i przed- siębiorcami, którzy akceptują karty płatnicze, a także urzędami antymonopolowymi w wielu krajach, w zakresie opłaty interchange. Artykuł opisuje wielowątkowy, międzynarodowy spór, który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych wykonanych na podstawie karty i dwóch nowelizacji ustawy o usługach płatniczych w Polsce, które doprowadziły do obniżki opłaty interchange. W artykule przedstawiono genezę przyjętych rozwiązań prawnych w Polsce, opisano ograniczoną zdolność uczestników rynku do samoregulacji w tym zakresie oraz nieskuteczność podejmowanych działań przez organy administracji publicznej. Opisuje również cele i rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu. Chociaż wiąże ono w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, polska ustawa o usługach płatniczych wymaga dostosowania, gdyż dziś zawiera inne rozwiązania. W artykule opisano procedowane projekty nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, które mają na celu transpozycje Rozporządzenia do prawa krajowego, a także wskazano kierunki niezbędnych zmian w polskim prawie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Urbańska

Autor opisu:

TK