Object

Title: The interchange fee on the basis of national and EU regulations ; Opłata interchange na gruncie regulacji krajowych i unijnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The interchange fee on the basis of national and EU regulations  
Opłata interchange na gruncie regulacji krajowych i unijnych

Creator:

Urbańska, Katarzyna

Subject and Keywords:

ochrona konsumentów   nowelizacja ustawy o usługach płatniczych   opłata interchange   rozporządzenie 2015/751

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

The Article concerns long-term discussion between the banking sector and business who accepts payment cards, antitrust authorities of many countries in the field of interchange fees. The article describes a multi-threaded, international dispute, which led to adoption of the Regulation of the European Parliament and the Council on interchange fees in respect of payment transactions carried out on the basis of the card, and two amendments to the law on payment services in Poland. The article describes the genesis of the adopted legal solutions in Poland, shows limited capacity of market’s participants do self-regulation in this filed and ineffectiveness of undertaken administrative actions. Describes also objectives and solutions adopted in the Regulation. Although the Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States, the Polish law on payment services includes different solutions. The article describes ongoing amendments to the law on payment services and indicates the directions of the necessary changes to the Polish law.  

Artykuł dotyczy długoletniej dyskusji pomiędzy sektorem bankowym i przed- siębiorcami, którzy akceptują karty płatnicze, a także urzędami antymonopolowymi w wielu krajach, w zakresie opłaty interchange. Artykuł opisuje wielowątkowy, międzynarodowy spór, który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych wykonanych na podstawie karty i dwóch nowelizacji ustawy o usługach płatniczych w Polsce, które doprowadziły do obniżki opłaty interchange. W artykule przedstawiono genezę przyjętych rozwiązań prawnych w Polsce, opisano ograniczoną zdolność uczestników rynku do samoregulacji w tym zakresie oraz nieskuteczność podejmowanych działań przez organy administracji publicznej. Opisuje również cele i rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu. Chociaż wiąże ono w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, polska ustawa o usługach płatniczych wymaga dostosowania, gdyż dziś zawiera inne rozwiązania. W artykule opisano procedowane projekty nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, które mają na celu transpozycje Rozporządzenia do prawa krajowego, a także wskazano kierunki niezbędnych zmian w polskim prawie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79018   ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Urbańska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

724

Number of object content views in PDF format

1081

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82437

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information