Object

Title: Financing of cultural institutions by the communes and its impacts of VAT ; Zasady finansowania instytucji kultury przez gminy i ich skutki w podatku VAT

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Financing of cultural institutions by the communes and its impacts of VAT  
Zasady finansowania instytucji kultury przez gminy i ich skutki w podatku VAT

Creator:

Mucha, Monika

Subject and Keywords:

finanse samorządowe   działalność kulturalna   VAT   dotacja   gmina   instytucja kultury

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

Cultural institutions as organizational units are included in the sector of public finances and manage their finances pursuant to the Act of 29 September 1994 on accounting. The cultural institutions operate in every community and municipality, and nowadays they have vigorously developed into active entities that initialise as well as organise cultural life of communities. Pursuant to the art. 28.3 of the Act on organization and management of cultural activity, an organizer, including a community council, is supposed to fund a cultural institution by the means of subsidies. Such subsidies, as a rule, have no direct connection with the price of goods and services provided by the cultural institution. An institutional subsidy is to ensure a running activity of the institution, whereas an investment grant is to cover the costs of investments. A subsidy for the performance of services and carrying out scheduled programmes is assigned to a specific activity. However, it is not affected by the number or value of the services provided by the cultural institution, as it does not directly influence the price of a given service. Therefore, the subsidies granted to the cultural institutions by communities/municipalities – as organizers – are not subject to taxation by VAT.  

Instytucje kultury jako jednostki organizacyjne są zaliczane do sektora finansów publicznych i prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Instytucje kultury działają w każdej społeczności samorządowej, organizując życie kulturalne społeczności. Na mocy art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator, jeśli jest nim gmina, to ona, przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji. Dotacje te, co do zasady, nie mają bezpośredniego związku z ceną towarów i usług świadczonych przez instytucję kultury. Dotacja podmiotowa służy zapewnieniu aktywności i funkcjonowania instytucji, natomiast dotacja inwestycyjna pokrywa koszty inwestycji. Dotacja związana ze świadczeniem usług i realizacją zaplanowanych programów jest przypisana do konkretnej działalności. Jednakże nie ma wpływu na liczbę lub wartość usług świadczonych przez instytucję kultury, ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu na cenę danej usługi. Dlatego dotacje udzielone instytucji kultury przez społeczności/gminy – jako organizatorów – nie podlegają opodatkowaniu przez VAT.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79014   ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Monika Mucha

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

11 809

Number of object content views in PDF format

15989

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82433

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information