Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasady finansowania instytucji kultury przez gminy i ich skutki w podatku VAT

Creator:

Mucha, Monika

Subject and Keywords:

finanse samorządowe   działalność kulturalna   VAT   dotacja   gmina   instytucja kultury

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

Instytucje kultury jako jednostki organizacyjne są zaliczane do sektora finansów publicznych i prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Instytucje kultury działają w każdej społeczności samorządowej, organizując życie kulturalne społeczności. Na mocy art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator, jeśli jest nim gmina, to ona, przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji. Dotacje te, co do zasady, nie mają bezpośredniego związku z ceną towarów i usług świadczonych przez instytucję kultury. Dotacja podmiotowa służy zapewnieniu aktywności i funkcjonowania instytucji, natomiast dotacja inwestycyjna pokrywa koszty inwestycji. Dotacja związana ze świadczeniem usług i realizacją zaplanowanych programów jest przypisana do konkretnej działalności. Jednakże nie ma wpływu na liczbę lub wartość usług świadczonych przez instytucję kultury, ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu na cenę danej usługi. Dlatego dotacje udzielone instytucji kultury przez społeczności/gminy – jako organizatorów – nie podlegają opodatkowaniu przez VAT.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Monika Mucha

Autor opisu:

TK