Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

Creator:

Maruszczak, Krzysztof

Subject and Keywords:

rachunek zysków i strat   sprawozdanie finansowe   rachunek przepływów pieniężnych   controller   bilans

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie roli sprawozdań finansowych oraz ich elementów składowych jako użytecznych narzędzi w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie. W publikacji przeprowadzono analizę literatury przedmiotu z zakresu analizy finansowej oraz związanej z wewnętrzną organizacją przedsiębiorstw. Przedstawione zostały podstawowe narzędzia, jakie powinny być używane w analizie funkcjonowania podmiotów gospodarczych w celu zapewnienia najszerszego obrazu działalności przedsiębiorstwa podczas podejmowania kluczowych decyzji przez kadrę zarządzającą.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Maruszczak

Autor opisu:

TK