Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Świadczenia ponadlimitowe w podmiotach leczniczych – aspekt prawno-rachunkowy

Creator:

Łagowski, Paweł

Subject and Keywords:

świadczenia zdrowotne ; ochrona zdrowia ; podmioty lecznicze ; świadczenia ponadlimitowe ; Narodowy Fundusz Zdrowia ; rozliczenia

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki świadczeń ponadlimitowych w podmiotach leczniczych jako wtórnego problemu systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W pierwszej części dokonano identyfikacji i zdefiniowania świadczeń ponadumownych na podstawie orzeczeń sądów powszechnych. W kolejnej części przedstawiono wypracowane w praktyce metody dochodzenia roszczeń oraz wskazano prawidłowe praktyki ujmowania świadczeń ponadumownych z punktu widzenia podatkowo-rachunkowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Paweł Łagowski

Autor opisu:

TK