Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nadwykonania podmiotów leczniczych w ramach realizacji kontraktów zawartych z NFZ – problematyka związana z opodatkowaniem podatkiem dochodowym

Creator:

Krawczyk, Michał

Subject and Keywords:

podatki dochodowe   przychody   nadwykonania   podmioty lecznicze   świadczenia ponadlimitowe   koszty

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

Celem artykułu jest próba przybliżenia tematu podatkowego ujęcia przychodów i kosztów wynikających z tak zwanych nadwykonań świadczeń medycznych, które powstają po przekroczeniu limitu świadczeń określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej NFZ. Niniejszy tekst przedstawia tematykę na podstawie obwiązujących przepisów, zarówno w dziedzinie służby zdrowia, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także na podstawie przyjętej praktyki wynikającej z rozliczeń pomiędzy podmiotami leczniczymi a NFZ oraz interpretacjami podatkowymi wydawanymi w tym zakresie dla podmiotów leczniczych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Michał Krawczyk

Autor opisu:

TK