Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ujmowanie kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie wydawnictwa książkowego

Creator:

Kotapski, Roman

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; zakładowy plan kont ; koszty wydawnictwa książkowego ; rachunkowość ; koszty produkcji ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; koszty działalności przedsiębiorstwa

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie wydawnictwa książkowego oraz przedstawienia adekwatnych rozwiązań ewidencyjnych w tym zakresie. W publikacji został wykorzystany zakładowy plan kont i inne materiały wewnętrzne jednego z wrocławskich wydawnictw książkowych. Przeprowadzono analizę literatury w zakresie rachunkowości i rachunku kosztów. Wykorzystano własne doświadczenia z wdrożeń zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach. Przedstawiono rozwiązania ewidencyjne w zakresie kosztów działalności wydawnictwa książkowego. Przekłada się do poprawy systemu informacyjnego zarządzania wydawnictwa książkowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zalcewicz, Anna. Rec. ; Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Roman Kotapski

Autor opisu:

TK