Object

Title: Suggestions of readings which bring up specific existential issues (selected annotated bibliography list) ; Propozycje lektur poruszających określone problemy egzystencjalne (adnotowane zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Suggestions of readings which bring up specific existential issues (selected annotated bibliography list)  
Propozycje lektur poruszających określone problemy egzystencjalne (adnotowane zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Halatyn, Halina

Subject and Keywords:

Bibliotherapy for adults   annotated bibliography bibliotherapy   bibliotherapy fiction  
biblioterapia beletrystyka   biblioterapia bibliografia adnotowana   biblioterapia dorosłych

Abstract:

The inspiration for development of the statement of bookkeeping that might be useful in working with adults, who have certain existential problems, was the need to enrich their own workshop of employment as a teacher librarian. Recommending relevant literature requires orientation in literary output, as well as familiarity of its content. Current news tracking is only possible to a limited extent. List of references in the work of librarian with adult readers can facilitate daily operations. At work I carry on a book directory of my innovation for a period of few years that is made for readers in need of therapy. The book directory contains publications read by me, including those read by my family and friends. The source of descriptions and reviews of the book were also among others, reviews posted by readers on the internet websites. This work is subjective and very limited in choice of fiction and nonfiction, related to existential problems, including annotated bibliography, which can find books touching on certain life problems. The existence of this statement does not relieve the librarian from the responsibility of familiarizing themselves with these publications, reading and assessing its sustainability for a particular reader. First of all, I took into account the texts that highlight the importance of: the ethical conflicts, the struggle between good and evil, overcoming difficulties, and the matter in consideration of values. A huge importance in the process of therapy is demonstrating examples of positive characters in the books, to which the reader can connect to and identify themselves within. In addition, touching on the problems similar to the difficulty of the reader, a book allows them to think, and at the same time allows you to look from a distance, making it easier for noticing the positive factors. I hope that this work will complement workshop for librarians who work with adult readers. Since the below statement is only a selection of literature, any potential users will be able to develop their own statement by choosing a selection of literature on the same basis.  

Inspiracją do zajęcia się opracowaniem zestawienia pozycji książkowych, mogących być przydatnymi w pracy z dorosłymi osobami, mającymi określone problemy egzystencjalne, była potrzeba wzbogacenia własnego warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza. Polecanie odpowiedniej literatury wymaga orientacji w dorobku piśmienniczym, a także znajomości jej treści. Bieżące śledzenie nowości jest możliwe jedynie w ograniczonym zakresie. Wykaz literatury przydatnej w pracy bibliotekarza-biblioterapeuty z czytelnikami dorosłymi może ułatwić codzienną działalność. W pracy wykorzystałam prowadzoną przez siebie od kilku lat kartotekę książek dla czytelników potrzebujących terapii, książki przeczytane przeze mnie, także te przeczytane przez moją rodzinę i znajomych. Źródłem opisów i recenzji książek były m.in. również recenzje zamieszczane przez czytelników w serwisach internetowych. Niniejsza praca jest subiektywnym i bardzo ograniczonym wyborem literatury faktu i beletrystyki, związanych z problemami egzystencjalnymi, także bibliografią adnotowaną, która może pomóc w znalezieniu książek poruszających określone problemy życiowe. Istnienie tego zestawienia nie zwalnia biblioterapeuty z obowiązku poznania lektury i oceny jej przydatności dla konkretnego czytelnika. Uwzględniłam w nim przede wszystkim teksty, w których ważne są: konflikt etyczny, walka dobra ze złem, pokonywanie trudności, rozważanie wartości. Istotne dla terapii są także pozytywne przykłady bohaterów książek, z którymi czytelnik może się identyfikować. Ponadto, poruszając problemy podobne do trudności czytelnika, książka umożliwia ich przemyślenie, a jednocześnie pozwala spojrzeć z dystansu, ułatwiając dostrzeżenie czynników pozytywnych. Mam nadzieję, że praca ta stanowić będzie uzupełnienie warsztatu pracy bibliotekarzy pracujących z dorosłymi czytelnikami. Ponieważ niniejsze zestawienie jest tylko wyborem literatury, ewentualni jego użytkownicy będą mogli na jego bazie opracowywać na potrzeby swojej pracy własny wykaz.

Place of publishing:

Sopot

Publisher:

Wydawnictwo "Smak Słowa"

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2014

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78889   ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Department of Psychology, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław   Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Feb 18, 2017

Number of object content hits:

206 646

Number of object content views in PDF format

230565

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/81817

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information