Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Szkoła. Społeczna rola heterotopii

Creator:

Archacka, Magdalena

Subject and Keywords:

heterotopia   miejsce   przestrzeń   sacrum   profanum   mit

Abstract:

Celem tekstu jest refleksja nad społeczną rolą szkoły w kontekście heterotopijnego charakteru instytucji. Ramę teoretyczną sytuuję w koncepcji heterotopii sformułowanej przez Michela Foucaulta. Szczególnego znaczenia dla prowadzonych analiz nabiera kategoria przestrzeni szkoły, jako miejsca pierwotnego, nie do końca zdesakralizowanego. Szkoła wyłania się jako rodzaj kontr-miejsca, heterotopii, realnie odgrywanej utopii, miejsca w którym dostrzegając wszystkie relacje obecne w naszej kulturze, odnajdujemy je zawieszone, odwrócone, zyskujące postać lustrzanego odbicia. Społeczną rolę heterotopii szkoły sytuuję w funkcji kompensacji wynikającej ze stworzenia iluzji świata doskonałego w swej przewidywalności i uporządkowaniu. Znaczenie zyskuje także druga funkcja odnajdowana przeze mnie w sferze mitu - sacrum, jakim dla współczesnego społeczeństwa staje się kategoria sukcesu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Włodarczyk, Rafał. Red.   Gromysz, Jowita. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-23-1

DOI:

10.34616/22.19.112

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T.1, s. 155-174.

Rights holder:

Copyright by Magdalena Archacka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.