Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Recenzja monografii naukowej "Miłość po japońsku"

Alternative title:

Review of the scientific monograph „Miłość po japońsku”

Creator:

Jelonek, Barbara

Subject and Keywords:

miłość   Japonia   monografie   recenzje

Description:

"Miłość po japońsku" to monografia wieloautorska, w której znalazło się dziewięć artykułów naukowych. Teksty dotyczą tematyki oscylującej wokół uczucia miłości. Ponadto poruszają tematykę kulturowo-społeczną oraz zagadnienie obrazów pokazanych w japońskiej literaturze, kinematografii oraz anime

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma online

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2060  
ISBN 978-83-65158-06-2

Language:

pol   eng

Is part of:

Acta Erasmiana. 2016, 12

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm