Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprawozdanie z II ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę polityczną i opinię publiczną, Wrocław 2015

Alternative title:

The report of the second national student-doctoral scientific conference Faith and Politics and Law. The influence of religious beliefs on the formation of political and legal doctrines, the political arena and the public opinion, Wroclaw 2015

Creator:

Debita, Magdalena

Subject and Keywords:

wiara ; konferencje naukowe ; polityka ; prawo ; sprawozdania

Description:

26 maja 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę polityczną i opinię publiczną. Była to już druga edycja tej konferencji, podejmującej ważkie i aktualne tematy z pogranicza wiary, polityki i prawa

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma online

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2060 ; ISBN 978-83-65158-06-2

Language:

pol ; eng

Is part of:

Acta Erasmiana. 2016, 12

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm