Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Komunikowanie prawa wobec gości (turystów) w multikulturowym społeczeństwie – zagadnienia wybrane

Creator:

Tomaszewska, Monika

Subject and Keywords:

gość   turyści   gospodarz   komunikowanie prawa   multikulturalizm

Abstract:

Problematyka poruszona w artykule dotyczy niezwykle ważnego zjawiska jakim w dobie pluralizacji kulturowej, migracji, mobilności współczesnych społeczeństw stało się komunikowanie prawa wobec zamieszkujących lub czasowo przebywających na danym terytorium gości (turystów). W związku z przebywaniem na terytorium zróżnicowanych kulturowo nieobywateli pojawia się wiele wyzwań dla krajowych porządków prawnych. Przedmiotem niniejszej publikacji jest właśnie problematyka gości, którzy w konfrontacji z obcym im porządkiem prawnym państw gospodarzy pozostają często pozostawieni sami sobie. W artykule poruszono niezwykle ważny problem, za jaki należy uznać łamanie prawa przez nieobywateli oraz problem radzenia sobie przez nieobywateli z krajowym porządkiem prawnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2016.2.101.112

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2016, s. 101-112.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Monika Tomaszewska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.