Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wielokulturowa przeszłość we współczesnym dyskursie turystyki kulturowej na pograniczu polsko-czeskim

Creator:

Dawidejt-Drobek, Ewa   Drobek, Wiesław

Subject and Keywords:

krajobraz kulturowy   pamięć kulturowa   pogranicze polsko-czeskie   turystyka kulturowa   wielokulturowość

Abstract:

Opracowanie dotyczy związków turystyki zorientowanej na dobra kultury i dziedzictwo historyczne z pamięcią kulturową. Przedmiotem analizy są oferty i produkty turystyki kulturowej na pograniczu Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej (w rejonie Sudetów) w kontekście współczesnego dyskursu o wielokulturowej przeszłości. Obszar, na którym prowadzimy badania, stanowił w pewnym okresie historycznym teren przygraniczny Austro-Węgier i Prus. Po drugiej wojnie światowej – w wyniku zmiany przynależności państwowej i wymiany ludności – przerwana została tutaj ciągłość społeczności i pamięci zbiorowej. Identyfikujemy główne wątki, wokół których konstruowany jest obraz wielokulturowej prze-szłości poszczególnych miejscowości i całego pogranicza. Konceptualizujemy strategie oswajania wielokulturowości na potrzeby turystyki, wskazujemy nowe elementy obrazów przeszłości oraz ich uwarunkowania i uwikłania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Pilarska, Justyna. Red.   Urbanek, Arkadiusz. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2016.2.087.100

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2016, s. 87-100.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ewa Dawidejt-Drobek   Copyright by Wiesław Drobek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.