Object

Title: Open to compromise? Teachers-to-be and Islam ; Otwarci na kompromis? Kandydaci na nauczycieli wobec islamu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Open to compromise? Teachers-to-be and Islam  
Otwarci na kompromis? Kandydaci na nauczycieli wobec islamu

Creator:

Lendzion, Joanna

Subject and Keywords:

multiculturalism   Islam   teacher   knowledge   tolerance   compromise  
wielokulturowość   Islam   nauczyciel   wiedza   tolerancja   kompromis

Abstract:

The article presents the results of research carried out among undergraduates, BA teacher-training course. The author inquired about students’ basic knowledge of Islam. Respondents were also requested to provide their opinion on Europeans’ attitude towards Muslims. The respondents also assessed their openness level, i.e. willingness to establish relations with followers of Allah. This included the perspective of a Pole/a Christian (almost all respondents declared Christian denomination) as well as the perspective of a future teacher. Teachers are regarded a special group of professionals; teachers ought to demonstrate multicultural competences. They are also obliged develop this competence in a school class/group. Teachers will certainly be confronted with students/pupils/colleagues and pupils’ parents who are representatives of a foreign culture and religion, including Islam. In the current socio-political situation, when Europe faces a massive influx of legal and illegal immigrants, the latter becomes a major concern. Do respondents share such fears? Are the respondents ready to accept the “dangerous” others? Are they open to compromise in the face of global, multicultural ubiquity? The author presents answers to these questions; the answers are based upon the test results analysis in the context of theoretical considerations. The article concludes with postulates with regards to multicultural education.  

Artykuł jest prezentacją wyników badań przeprowadzonych wśród studentów kończących nauczycielskie studia licencjackie. Autorka zadała im pytania dotyczące podstawowej wiedzy o islamie. Respondenci zostali również poproszeni o przedstawienie własnej opinii na temat stosunku Europejczyków do muzułmanów. Wypowiedzieli się oni też na temat swojej otwartości – gotowości do relacji z wyznawcami Allaha, zarówno z punktu widzenia Polaka-chrze¬ścijanina (takie wyznanie deklarowali niemal wszyscy badani), jak i przyszłego nauczyciela. To nauczyciele, jako szczególna grupa zawodowa, powinni bowiem posiadać wysoko rozwinięte kompetencje wielokulturowe, które z kolei zobowiązani są przekazywać swym podopiecz¬nym w klasie/grupie. Jest niemal pewne, że stanie ona naprzeciw ucznia/wychowanka/kolegi i jego rodziców – przedstawicieli obcej kultury i religii, również islamu. To, w obecnej sytu¬acji społeczno-politycznej, w okresie napływu do Europy ogromnej liczby, zarówno legalnych, jak i nielegalnych imigrantów, budzi największe obawy. Czy obawy takie prezentują również respondenci? Czy są oni gotowi na przyjęcie „niebezpiecznego” Innego? Czy są otwarci na kompromis wobec wszechobecnego konfliktu wielokulturowego świata? Na te pytania autorka odpowie, przedstawiając analizę wyników badań w świetle rozważań teoretycznych. Artykuł zamkną postulaty dotyczące edukacji wielokulturowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78734   ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2016.2.063.072

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2016, s. 63-72.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Lendzion

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Jan 2, 2017

Number of object content hits:

92

Number of object content views in PDF format

107

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80543

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information