Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka wielokulturowości w prawie karnym

Creator:

Szwarc, Andrzej J.

Subject and Keywords:

bezprawność ; kara ; postępowanie karne ; prawo karne ; społeczna szkodliwość czynu ; ustawowe znamiona przestępstw ; wielokulturowość ; wina ; wyłączenie odpowiedzialności karnej

Abstract:

Zjawisko wielokulturowości współczesnych społeczeństw, przejawiające się zwłaszcza zróżnicowanym obywatelstwem i narodowością, zróżnicowaniem etnicznym, posługiwaniem się różnymi językami, wyznawaniem różnych religii i systemów wartości oraz przynależnością do różnych mniejszości kulturowych, objawia się także w populacji sprawców przestępstw, osób skazywanych z tytułu ich popełnienia oraz odbywających wymierzone im kary, w tym karę pozbawienia wolności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877 ; doi:10.23734/mcs.2016.2.041.050

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2016, s. 41-50.

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Andrzej J. Szwarc

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.