Object

Title: The implementation of the educational function of the familyduring three different eras – introduction to the subject issues ; Realizacja funkcji wychowawczej rodziny na przestrzeni trzech epok – wprowadzenie w problematykę zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The implementation of the educational function of the familyduring three different eras – introduction to the subject issues  
Realizacja funkcji wychowawczej rodziny na przestrzeni trzech epok – wprowadzenie w problematykę zagadnienia

Creator:

Dolata, Dorota

Subject and Keywords:

education process   educator   pupil   family   the present day  
wychowankowie   proces wychowania   wychowawca   rodzina   współczesność

Abstract:

Nowadays, the education process becomes more flexible, and in connection withintense socio-cultural changes, more and more difficult to implement. Certainly this isdue to the dynamics of life of the members of the family system who, instead of witheach other, increasingly live side by side, fulfilling themselves in the professional level,but not always in a personal level. But this has not always been so. As a result, the objectiveof this article is to introduce the problems of evaluating the importance andpractice of the educational process in families over the pre-industrial, industrial andpost-industrial era, and show the result of its strong ties with the socio-cultural and economicprocesses, which were current at that time and are currently today too  

Współcześnie proces wychowania staje się coraz bardziej elastyczny i w związkuz intensywnymi zmianami społeczno-kulturowymi, coraz trudniejszy w realizacji. Z pewnością wynika to z dynamiki życia członków systemu rodzinnego, którzy zamiast ze sobą, coraz częściej żyją obok siebie, realizując się w płaszczyźnie zawodowej, a nie zawsze w płaszczyźnie prywatnej. Nie zawsze jednak tak było. W związku z czym celem niniejszego artykułu będzie wprowadzenie w problematykę ewaluowania znaczeniai praktykowania procesu wychowawczego w rodzinach, na przestrzeni epoki preindustrialnej, industrialnej oraz postindustrialnej, a w rezultacie ukazania jego silnych związkówz procesami społeczno-kulturowo-ekonomicznymi, jakie miały wówczas oraz mają aktualnie miejsce

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78688   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.057.069

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 57-69

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dorota Dolata

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

153

Number of object content views in PDF format

217

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80505

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information