Object

Title: Controlled games: motif of child’s play in early modernDutch literature ; Zabawy kontrolowane, czyli motyw zabawy we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Controlled games: motif of child’s play in early modernDutch literature  
Zabawy kontrolowane, czyli motyw zabawy we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej

Creator:

Kozikowska, Joanna

Subject and Keywords:

children’s games   motif of play   early modern period   Dutch literature   early modern literature   didactic literature   Humanism   Reformation   humanistic pedagogicalideas,   Jacob Cats   Erasmus of Rotterdam   Juan Luis Vives   Christiaan Huygens  
zabawy dziecięce   motyw zabawy   okres wczesnonowożytny   literatura niderlandzka   literatura wczesnonowożytna   literatura dydaktyczna   humanizm   reformacja   humanistyczne idee wychowawcze   Jacob Cats   Erazm z Rotterdamu   Juan Luis Vives   Christiaan Huygens

Abstract:

The aim of this article is to analyse the motif of play appearing in early modernDutch literature, from the perspective of the humanistic pedagogical ideas. These werehumanist educators, such as Erasmus of Rotterdam and Juan Luis Vives, who started torecognize the pedagogical and educational benefits of game playing. The author discussesa manner in which the humanistic pedagogical ideals are reflected in the domainof the didactic literature, propagating ideal patterns of behavior. The paper addressesthe mentioned problem by analyzing the phenomenon of play present in the one of themost popular Dutch didactic treatises Marriage (Houwelyck, 1625) of 17th-century poetand moralist Jacob Cats (1577–1660). It turns out that the motif of play presented in thetreatise affects different contexts: educational, pedagogical and moral. Furthermore, thepoet evaluates the concept of play by making a distinction between good and badgames. This division serves him as a metaphor of an ideal and non-ideal upbringing andparenthood. The analysis also shows that by recognizing the educational benefits of thisform of entertainment, play, unless purposeful and useful, raises moral doubts, what,according to Jacob Cats and the mentioned humanist educators, has constituted its existencein the child’s world  

Celem niniejszego artykułu jest analiza motywu zabawy obecnego we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej, z perspektywy humanistycznej myśli pedagogicznej. To właśnie humaniści, jak Erazm z Rotterdamu czy Juan Luis Vives, zaczęli dostrzegać wychowawcze i edukacyjne walory zabawy. Rozważaniom poddano sposób, w jaki humanistyczne idee pedagogiczne znajdują swoje odzwierciedlenie na płaszczyźnie wczesnonowożytnej literatury dydaktycznej, propagującej idealne modele postępowania. W tym celu przeanalizowano fenomen zabawy obecny w jednym z najpoczytniejszych niderlandzkich traktatów dydaktycznych Małżeństwo (Houwelyck, 1625) siedemnastowiecznego poety–moralisty Jacoba Catsa (1577–1660). Okazuje się, że zaprezentowanyw traktacie motyw zabawy dotyka różnych kontekstów: edukacyjnego, wychowawczego i moralnego. Sama zabawa została natomiast poddana przez poetę wartościowaniu, poprzez wyróżnienie zabaw dobrych i złych. Podział ten posłużył autorowi jako metafora idealnego i nieidealnego wychowania i rodzicielstwa. Przeprowadzona analiza wykazała również, że dzięki wskazaniu walorów edukacyjnych tej formy rozrywki, zabawa, o ile celowa i pożyteczna, przestała budzić wątpliwości moralne, co, według Jacoba Catsa i omawianych humanistów, konstytuowało jej istnienie w świecie dziecka. Celem niniejszego artykułu jest analiza motywu zabawy obecnego we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej, z perspektywy humanistycznej myśli pedagogicznej.To właśnie humaniści, jak Erazm z Rotterdamu czy Juan Luis Vives, zaczęli dostrzegać wychowawcze i edukacyjne walory zabawy. Rozważaniom poddano sposób,w jaki humanistyczne idee pedagogiczne znajdują swoje odzwierciedlenie na płaszczyźnie wczesnonowożytnej literatury dydaktycznej, propagującej idealne modele postępowania. W tym celu przeanalizowano fenomen zabawy obecny w jednym z najpoczytniejszychniderlandzkich traktatów dydaktycznych Małżeństwo (Houwelyck, 1625) siedemnastowiecznegopoety–moralisty Jacoba Catsa (1577–1660). Okazuje się, że zaprezentowanyw traktacie motyw zabawy dotyka różnych kontekstów: edukacyjnego, wychowawczego i moralnego. Sama zabawa została natomiast poddana przez poetę wartościowaniu, poprzez wyróżnienie zabaw dobrych i złych. Podział ten posłużył autorowi jako metafora idealnego i nieidealnego wychowania i rodzicielstwa. Przeprowadzona analiza wykazała również, że dzięki wskazaniu walorów edukacyjnych tej formy rozrywki, zabawa, o ile celowa i pożyteczna, przestała budzić wątpliwości moralne, co, według Jacoba Catsa i omawianych humanistów, konstytuowało jej istnienie w świecie dziecka

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2016

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78686   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.029.040

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 29-40

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Kozikowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

222

Number of object content views in PDF format

284

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80503

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information