PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobiet

Creator:

Mazurkiewicz, Jacek

Subject and Keywords:

dziecko ; kobieta ; dziecko poczęte ; kobieta ciężarna ; konstytucja ; prawo cywilne materialne i procesowe ; prawo prywatne międzynarodowe ; prawo rodzinne ; prawo pracy ; prawo zabezpieczenia społecznego ; prawo karne materialne i procesowe ; prawo wykroczeń ; prawo penitencjarne ; prawo administracyjne ; Maria Łopatkowa ; Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka we Wrocławiu ; Fundacja Schronisko Matek Ciężarnych „Betlejem” we Wrocławiu

Abstract:

Książka zawiera propozycje reformy prawa przewidujące ochronę dzieci i kobiet. Pogrupowane w częściach poświęconych prawu konstytucyjnemu, cywilnemu materialnemu i procesowemu, prywatnemu międzynarodowemu, rodzinnemu, pracy, zabezpieczenia społecznego, karnemu materialnemu i procesowemu, wykroczeń, penitencjarnemu i nie tylko. Są one owocem pracy kilku badaczy prawa, prowadzonej od lat osiemdziesiątych minionego wieku do 2016 r.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-39-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 87)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jacek Mazurkiewicz

Autor opisu:

TK