Obiekt

Tytuł: Delinquent behaviour of young people and the prevention of social guardianship in condition of Slovak Republic

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Delinquent behaviour of young people and the prevention of social guardianship in condition of Slovak Republic

Tytuł odmienny:

Zachowania przestępcze wśród młodzieży i profilaktyka opieki społecznej w warunkach Republiki Słowackiej

Autor:

Kubičková, Darina

Temat i słowa kluczowe:

youth   social policy   criminality   state   society   negative environment  
młodzież   polityka społeczna   przestępczość   państwo   społeczeństwo   negatywne środowisko

Opis:

The contemporary family in social and cultural contexts  
Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstrakt:

Criminality, violence against an individual as well as a group of people, suicide, alcoholism and other addictions are every time assessed as social-pathological phenomena in our culture. The inclusion of other phenomena has already been influenced by the period of time, when this phenomenon causes concerns in the society by the mass character of their prevalence (in particular graffiti spraying, violence in the stadiums, prostitution, pornography, gambling). Certain parts of sociopathological phenomena are mutually overlapping, complementing and made dependent on each other. The majority of them lead to criminality or creates conditions for its appearance and existence. When searching for conditions and reasons for the appearance of sociopathological phenomena in most of the fields of science that deal with sociopathological phenomena, various approaches are being applied, which are characterized for that field of science. Mostly known are sociological approaches, unfortunately the criminological approach has been applied in Slovak youth.  
Przestępczość, przemoc przeciwko jednostce oraz grupie ludzi, samobójstwa, alkoholizm oraz inne uzależnienia są za każdym razem uznawane za zjawiska patologii społecznej w naszej kulturze. Włączanie w ten zakres innych zjawisk pozostaje pod wpływem epoki, w której dane zjawisko powoduje niepokój w społeczeństwie poprzez masowy zakres występowania (w szczególności: graffiti, przemoc na stadionach, prostytucja, pornografia, hazard). Określona część zjawisk patologii społecznej wzajemnie na siebie zachodzi, uzupełnia się i jest od siebie współzależna. Większość z nich prowadzi do przestępczości albo stwarza warunku sprzyjające jest występowaniu i trwaniu. Poszukując warunków oraz przyczyn występowania zjawisk patologii społecznej w większości dziedzin nauki, które zajmują się tymi zjawiskami, wykorzystywane są różne podejścia, które są charakterystyczne dla danej dziedziny nauki. Najbardziej znanym jest podejście socjologiczne, niestety podejście kryminologiczne zostało wykorzystane w przypadku słowackiej młodzieży.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78679

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.487.496

Źródło:

Pdg P 343

Język:

eng

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 487-496

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Darina Kubičková

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 mar 2021

Data dodania obiektu:

15 gru 2016

Liczba wyświetleń treści obiektu:

91

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

127

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80221

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji