Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Starość w rodzinie. Opieka nad seniorem wyzwaniem dla dorosłego dziecka czy państwa?

Creator:

Błachnio, Aleksandra

Subject and Keywords:

starość   rodzina   państwo   dziadkowie   Uniwersytet Trzeciego Wieku   Technologia Informacyjno-Komunikacyjna

Description:

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

Znaczny wzrost liczby osób starszych wymusza zmianę podejścia do starzenia się. W skali państwa, starzenie się wiąże się z niepokojącymi prognozami niewydolności finansowej w sektorach zdrowia i pomocy społecznej; w skali rodziny pokazuje rosnący deficyt w zabezpieczaniu seniorom długoterminowej opieki spowodowany przez kryzys więzi i migrację finansową młodych. Dlatego w artykule zrewidowane jest rozumienie starości ze wskazaniem na naglącą potrzebę zdecydowanie bardziej aktywnego włączenia się seniorów w społeczeństwo i rodzinę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Piwowarczyk, Mirosław. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019  
e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.441.453

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 441-453

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Błachnio

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.