Object

Title: The Parents – partners or enemies of education in Poland? ; Rodzice – partnerzy czy wrogowie polskiej edukacji?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Parents – partners or enemies of education in Poland?  
Rodzice – partnerzy czy wrogowie polskiej edukacji?

Creator:

Chojak, Małgorzata

Subject and Keywords:

parents   school readiness   cognitive development   diagnosis   examinations  
rodzice   gotowość szkolna   rozwój poznawczy   diagnoza   badania

Description:

The contemporary family in social and cultural contexts  

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

W ostatnich latach system edukacji w Polsce jest przedmiotem licznych reform, zagorzałych dyskusji oraz mniej lub bardziej wiarygodnych badań i raportów. Poza politykami, naukowcami i pedagogami czy psychologami, do działań tych włączyli się także rodzice. Niestety, ich argumenty często nie są brane pod uwagę, a protesty spotykają się wyłącznie z krytyką. Nie mają oni przecież potrzebnej wiedzy specjalistycznej ani doświadczenia. Przeprowadzone przeze mnie badania wykazały, że w rzeczywistości to rodzice mają największy wpływ na rozwój poznawczy dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole. To ich aktywna bądź bierna postawa zasadniczo kształtuje poziom gotowości szkolnej w sferze przez wielu nadal uważanej za najistotniejszą w karierze szkolnej i życiowej człowieka. Poza tym, co najważniejsze – to rodzice jako opiekuni prawni, w świetle obecnych przepisów, powinni mieć decydujący głos w kwestii wychowania i kształcenia ich dzieci.

Table of contents:

In recent years the educational system in Poland has been subject to numerous reforms, heated discussions and more or less credible examinations and reports. Apart from politicians, scientists, teachers and psychologists, parents also contributed. Unfortunately their arguments aren’t often taken into consideration, and protests are meeting exclusively with the criticism. They don’t have the needed know-how or experience after all. Research conducted by me has shown that, in fact, parents had the greatest cognitive impact on the development of children before they began to learn at school. It is their active or passive attitude that essentially shapes the level of school readiness in the sphere still considered by many to be the most significant in the school and life career of man. Apart from the fact that, most importantly – these are parents having legal responsibility for their children, they should have the final word on the question of bringing up and educating them.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78378   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.293.310

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 293-310

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Chojak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Nov 25, 2016

Number of object content hits:

573

Number of object content views in PDF format

742

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80181

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information