Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Oddziaływania wychowawcze ojców a poglądy młodzieży na temat roli ojca w rodzinie

Creator:

Marzec-Tarasińska, Anna

Subject and Keywords:

ojciec ; postawy rodzicielskie ; style wychowania ; metody wychowawcze

Description:

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

W wyniku dokonujących się przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, rola ojca w procesie wychowania dziecka staje się istotna. Rośnie więc zainteresowanie specyfiką roli ojca w rodzinie i jego kompetencjami wychowawczymi. Jerzy Witczak uważa, że obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia. Ojciec dostarcza dziecku tych bodźców i wzorów w jego rozwoju społecznym i moralnym, których matka nie może zupełnie lub w tak szerokim zakresie mu ofiarować. Analizując uczestnictwo ojca w procesie rozwoju dziecka należy podkreślić istotną kwestię, jaką jest odmienność między miłością ojcowską a miłością macierzyńską.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; doi:10.23734/wwr20161.257.276

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 257-276

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Marzec-Tarasińska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.