Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Style wychowania w rodzinie a preferowane przez młodzież cele życiowe i wartości

Creator:

Dubis, Małgorzata

Subject and Keywords:

rodzina   style wychowania   wartości   cele życiowe   młodzież

Description:

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

Style wychowania w rodzinie w znaczącym stopniu decydują o poziomie zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych, kształtują wzory postępowania w rodzinie, które mogą być w różnym stopniu zinternalizowane w toku naśladownictwa i identyfikacji, umożliwiając przyswajanie wartości i norm. Artykuł zawiera komunikat z badań dotyczących deklarowanego przez badanych systemu wartości i celów życiowych. Omówiono również wyniki badań nad stylami wychowania w rodzinie – przekazywane w nich treści, częstość występowania poszczególnych stylów wychowania. Autorka starała się wskazać również na związek między funkcjonowaniem rodziny a wybieranymi wartościami przez dzieci.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.193.214

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 193-214

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Dubis

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.