Object

Title: The constancy and variability of parenting style in the family – in the educational theory and practice ; Stałość i zmienność stylu wychowania w rodzinie w teorii i praktyce edukacyjnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The constancy and variability of parenting style in the family – in the educational theory and practice  
Stałość i zmienność stylu wychowania w rodzinie w teorii i praktyce edukacyjnej

Creator:

Opozda, Danuta

Subject and Keywords:

parenting styles   family   classifications of parenting styles  
styl wychowania   rodzina   klasyfikacje stylów wychowania   stałość   zmienność

Description:

The contemporary family in social and cultural contexts  

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

The article deals with the problem of the topicality of parenting style in the family and its meaning in the theory and practice of family pedagogy. It is an attempt to provide an answer to what is constant and what is variable in parenting styles. The answer takes into account the issues: the understanding of the term, the criteria and classifications of the parenting style, kinds of the parenting style and the determinants of changes.  

Artykuł podejmuje problem aktualności stylu wychowania w rodzinie oraz znaczenie tego pojęcia w teorii i praktyce pedagogiki rodziny. To próba odpowiedzi na pytanie co jest stałe, a co zmienne w stylach wychowania. Odpowiedź ta uwzględnia zagadnienia: rozumienie pojęcia, kryteria i klasyfikacje stylu wychowania, rodzaje stylu wychowania oraz uwarunkowania zmian.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78372   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.179.191

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 179-191

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Danuta Opozda

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Nov 25, 2016

Number of object content hits:

1 785

Number of object content views in PDF format

2425

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80176

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information